Mapa Belgie

Při návštěvě jakékoliv cizí země, zvláště když do ní pojedeme poprvé, se hodí znát její historii, památky a vůbec zeměpis. To vše často můžeme vyčíst z map, například turistických. Kartografie vždy patřila mezi náročné vědy a tak jsou i mapy často drahé. Mapy zadarmo si můžete pořídit ale třeba na internetu nebo v cestovních kancelářích, kde dávají tyto mapky jako doprovodný informační materiál k zájezdům.

Zvláště pokud cestu plánujete takříkajíc „na vlastní pěst“ se mapy hodí, mají totiž výhodu v tom, že si díky nim můžete vytyčit body cesty, zanést si do ní místa, která byste chtěli vidět, a podle mapy si také můžete určit tu nejjednodušší cestu.

A pokud najdete mapu Belgie rozdrobenou na státečky, nedivte se. Belgie je dělena na dva velké okresy, Vlámsko na severu a Valonsko na jihu. Tyto „okresy“ pak obsahují vlastní země, jako sou Flandry, Vlámský či Valonský Brabant, Henegavsko či Namur. Zkuste procestovat každou tuto zemi. Uvidíte mnoho různorodých krás. A nezapomeňte si na cestu přibalit i mapu.

This entry was posted in Mapa Belgie, Články and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.